Bem Apó
          
        
        
        
        
        
        
        
      
Bem József (1797-1850), a Habsburgok elleni 1848-as szabadságharc népszerű lengyel altábornoka, sikerekben gazdag, Kossuth Lajos legmagasabb katonai rangú honvédtisztje volt a maga idejében Damjanich János és Czetz János tábornokok utódjaként harcolt a Habsburgok ellen. Előzőleg katonai téren ő irányította az 1848-as márciusi felkelést Bécsben. Ennek bukása után addig bujdosott, míg eljutott Kossuth Lajoshoz, aki örömmel fogadta és ezután ő lett 1849-ben a világ legjobban megfizetett zsoldos katonája, Petőfi Sándor őrnagy közvetlen parancsnoka. Beteges volta miatt már fiatal korában aggastyánnak nézett ki, ezért is nevezték őt Bem Apónak elsősorban Erdélyben, ahol katonai sikereit aratta. Katonai sikersorozata 1849 július 31-én belefulladt a világosi csatába, mely előtt Görgey Artúr fegyverletételi célból néhány napra átvette a katonai irányítást azért is, mert illa-berek náda-kerek módra Bem Apónak nyoma veszett ugyanúgy, mint egy évvel azelőtt Bécsben.
   
Bem apóval egyetemben megemlítendő, hogy Budavár törököktől való felszabadulását 1686-ban egy szintén lengyel hadvezér, Sobieski János lengyel király (1657-1705) személyesen vezetett hadainak köszönheti Magyarország.
   
Egyetlen budapesti utcanevet és a budavári lovasszobrát eltekintve Sobieski Jánosnak szinte nyoma sincs a mai Magyarországon annak ellenére, hogy nélküle manapság Ausztriával egyetemben valószinűleg egész Europa az iszlámnak hódolna.
 
A jobboldali képen Sobieski lovasszobra látható, melyet a valószinűleg legnagyobb harci sikerének szinhelyén Esztergommal szemben Párkányban állítottak fel, ahol 1683-ban Bécs és Kahlenberg után egy egyesített európai keresztény hadsereg élén sorsdöntő csatában győzte le a szintén egyesített oszmán hadsereget. ..tovább a párkányi csatáról
Sobieski János
Bem Apó szobrainak sokasága díszíti Magyarország legszebb tereit, mint pédául a jobboldali képen látható szobor Budán a parlamenttel szemben a róla elnevezett Bem téren.
   
Bem Apó a világosi vereség után Törökországba menekült, ahol az iszlámhoz konvertált, Murat néven a török hadsereg legmagasabb rangú zsoldos katonai parancsnoka lett. Bem Apó ilyen módon az orosz-török háborúban Lengyelország érdekében a török oldalon vehette fel a harcot. Megemlítendő ezzel kapcsolatban, hogy tevékenységéhez tartozott az is, hogy Magyarország török visszafoglalását tervezte. Murat hadvezér magyar hadjárata nem jött létre, mert 1850-ben egy előre hozott szíriai katonai portya közepette Aleppóban a malária végzett vele.